Hlavní stránka

Zpět


Příloha č. 2 Provozního řádu solárium "tiare"

POKYNY PRO ZÁKAZNÍKY
PŘÍLOHA PROVOZNÍHO ŘÁDU 

provozovna - Solární studio "tiare" 

DOPORUČENÍ
    Pokud používáte léky, trpíte kožními nemocemi, oční poruchou či alergií, porad'te se před opalováním se svým ošetřujícím lékařem. U těhotných žen a dětí do 12 let doporučujeme před 1. opalováním konzultaci s ošetřujícím lékařem. 

POVINNOSTI ZÁKAZNÍKA
    zákazník ve vlastním zájmu upozorní obsluhu provozovny o následujících skutečnostech: 

 1. o citlivosti na sluneční záření 
 2. o krátkodobém nebo trvalém používání léčiv, zejména antibiotik 
 3. o případných kožních onemocněních 
 4. o případných alergiích 
 5. o těhotenství 
 6. o dalších skutečnostech, které by mohly ovlivnit průběh opalování 

Další pokyny: 

 1. upozorněte obsluhující personál o první návštěvě ve studiu požádejte o podrobné pokyny pro obsluhu zařízení 
 2. seznamte se důkladně s maximálními doporučenými intervaly opalování 
 3. před vlastním opalováním se odličte a odložte šperky 
 4. nepoužívejte běžné ochranné opalovací prostředky, doporučujeme používat speciální solární kosmetiku - informace získáte u obsluhujícího personálu 
 5. při opalování je nutné používat ochranné brýle - jsou k dispozici v kabince se soláriem - v případě že brýle chybí upozorněte prosím obsluhu - brýle si můžete zakoupit pouze pro vlastní potřebu

 

U P O Z O R N Ě N Í 

UPOZOŇUJEME ZÁKAZNÍKY ŽE PO POŽITÍ ALKOHOLU NEBO JINÝCHOMAMNÝCH LÁTEK SE STÁVÁ SLUNĚNÍ V SOLÁRIU RIZIKOVÝM A BUDETE OBSLOUŽENI POUZE NA VLASTNÍ NEBEZPEČÍ !!!

 


Hlavní stránka

Zpět