PROVOZNÍ ŘÁD

Název provozovny Kadeřnictví "Slaměnka"
Umístění provozovny Ve stromkách 199/5, 400 01 Ústí nad Labem
Provozovatel Hana Jursíková, nar. 10.2.1960, Vinařská 18, 400 01 Ústí nad Labem

Jana Kdýrová, nar. 24.10.1958, Stadice 52, Stadice, okr. Ústí nad Labem

Druh činnosti Kadeřnické služby
Provozní doba pondělí - pátek 7,00 - 17,00 (dle potřeby zákazníků)
Sobota dle potřeby
Kadeřnické služby se poskytují na objednávku i bez objednávky
Počet zaměstnanců 2 kadeřnice
Osvědčení Hana Jursíková
Živnostenský list vydán dne 26.8.1998
okr.živnostenským úřadem v Ústí n.L., IČO 65657187
zdravotní průkaz ze dne 26.června 1975
Jana Kdýrová
Živnostenský list vydán dne 26.8.1998
okr.živnostenským úřadem v Ústí n.L., IČO 65657179
zdravotní průkaz ze dne 17.února 1982
Přístroje Sušák POV 4 AT výrobce DRUKOV Brno, Vysoušeč vlasů ROWENTA PH 520, výrobce Rowenta
Úklid provozovny Úklid se provádí každý den po skončení pracovní doby. K mytí ploch se používá Chloramin B v koncentraci 1% a 0,5% saponátu do zaschnutí. Veškeré používané nástroje se po každém použití po každém zákazníkovi mechanicky očistí, omyjí horkou vodou, vysuší horkým vzduchem a namočí se do des. roztoku Chloramin B 2% (Insidur 1% nebo Lautercit 1%) po dobu 30 minut. Každou poslední neděli v měsíci se provádí sanitární den.
Odstraňování odpadů Odpady se ukládají do odpadkových košů s plastovým pytlem, které se po směně vynášejí. Koše se vymyjí desinfekčním roztokem Chloramin B 1% a 0,5% saponátu.
Sterilizace nástrojů, které mohou porušit pokožku klienta Sterilizace kadeřnických nástrojů se provádí u družstva Hygie družstvo kadeřníků na provozovně č. 22 Brněnská 1 - 916 na základě dohody.Neteplovzdorné nástroje se sterilizují v UV sterilizátoru po dobu 30 minut. Desinfekční prostředky jsou uloženy ve zvláštní místnosti.
Uložení nástrojů po sterilizaci Nástroje se uloží do uzavřené nádoby.
Výměna prádla a jeho uložení Ručníky a ubrousky se mění po každém zákazníkovi. Použité prádlo se ukládá do uzavřených košů. Čisté prádlo je uloženo v uzavřené skříni. Špinavé prádlo se denně odnáší k praní.
Pracovní oděv, doba výměny Jako pracovní oděv se používají pracovní pláště. Výměna plášťů se provádí podle potřeby minimálně však jednou za týden.
Přezouvání zákazníků Přezouvání zákazníků se neprovádí
Malování provozovny Malování se provádí podle potřeby, minimálně však jednou do roka
Kosmetické výrobky Prohlášení prodejce - firmy ZOPAS v.o.s. Most.
Kosmetické výrobky, způsob skladování Kosmetické výrobky se skladují v oddělené místnosti, v uzavřených skříních

V Ústí nad Labem, únor 2000