Hlavní stránka

Zpět


PROVOZNÍ ŘÁD SAUNY

1) Všeobecné údaje

Název provozovny: sauna "tiare"

Místo podnikání (přesná adresa):    Všebořická 200/12
                                                   400 01 Ústí nad Labem

Tel.:           472 741 388, 472 700 136

Provozní doba:      Pondělí až pátek         15.00 - 21.00
                           Sobota a neděle          zavřeno
                           Provoz sauny je na objednávku

Platnost od: 01. července 2013

Identifikace provozovatele:
                Hana Jursíková 
                Ve stromkách 199/5 , 400 01 Ústí nad Labem
                živnostenský list :    č.j.: 13161/živ/05/Per   ze dne 29.08.2005
                IČ: 65657187
                Zdravotní průkaz: 26.06.1975

    Provozem a správou sauny je pověřena Hana Jursíková jako osoba poučená. Kapacita sauny je 2 osoby. Sauna je provozována jako oddělená pro muže a ženy pokud se návštěvníci vzájemně nedohodnou a se souhlasem obsluhy.

2) Popis zařízení

    Sauna je umístěna v přízemí objektu Všebořická 200/12 v provozovně solária a sauny "tiare". Kapacita sauny jsou 2 osoby. Prostor sauny se skládá z následujících vzájemně propojených provozních součástí: převlékárna umístěná při vstupu do sauny, odpočívárna navazující na vstup do sauny, potírna, sociální zařízení, sprcha pro ochlazování, venkovní terasa. Prostor potírny je vytápěn ohřívačem M80E, pro použití tohoto ohřívače platí:

Použití elektrického saunového ohřívače M80E

Ohřívač "Sound" je určený pro vytápění malé sauny. Je zakázáno užívat ohřívač pro jiné účely. Ohřívač má externí ovládací panel, na vnější straně potírny. Je užíván pro vypínání ohřívače a k určení teploty v sauně; určuje délku saunového času. Vše se zobrazuje na displeji. Potírna je vytopena vytopena na 85° C až 100° C během cca 25 minut. Před zapnutím ohřívače zkontrolujte jestli nejsou v okolí ohřívače nějaké předměty.

Bezpečnostní pokyny:

3) Organizace provozu sauny

    Lázeň v sauně je určena především zdravým osobám a každý návštěvník ji podstupuje na vlastní odpovědnost. K lázni v sauně nemají přístup osoby, které zjevně trpí příznaky akutního onemocnění (horečka, kašel, rýma, průjem a pod.) a přenosnými záněty horních cest dýchacích. Totéž platí pro osoby, které trpí nemocemi projevujícími se kožní vyrážkou, otevřenými hnisajícími nebo krvácejícími ranami.

Vstup dále není povolen osobám, které jsou bacilonosiči střevních chorob a též členům rodin, jejichž někteří členové trpí některou infekční chorobou. Nemocní, trpící jinými chorobami než jaké jsou uvedeny, berou lázeň na vlastní odpovědnost, i když si vyžádali radu lékaře. Zásadně není povolen přístup podnapilým osobám.

Obsluha provozovny dohlíží na seznámení návštěvníků sauny s Provozním řádem a na jeho dodržování, zejména na:

Obsluha sauny před započetím práce dodržuje zásady osobní hygieny a to:

4) Úklidový řád sauny

    Úklid se provádí každý den po skončení pracovní doby. Úklidové pomůcky a prostředky jsou uloženy ve zvláštní místnosti v provozovně. Úklidem v sauně je pověřena obsluha provozovny. Všechny prostory sauny, předměty a zařízení průběžně udržuje v čistotě. Jednou denně po skončení provozu myje vodou a čistícím prostředkem všechny prostory sauny a vydezinfikuje je dezinfekčním prostředkem. V potírně po vyjmutí podlahového roštu mopem nebo hadrem omyjte podlahu desinfekčním prostředkem. Topidlo lze otírat opět vlhkým hadrem po vychladnutí. Dveře, omyvatelné části stěn, šatnové skříňky a ostatní nábytek radiátory topení a pod. nejméně jednou týdně otírá čistým hadrem navlhčeným v dezinfekčním prostředku. Záchodová sedadla, držadla, kliky dveří a okolí klik se musí nejméně jednou denně omýt dezinfekčním prostředkem. Průběžně doplňuje toaletní papír. Potřeby úklidu a čištění ukládá v úklidové místnosti. Kartáče a štětky používané k čištění záchodu nesmí použít k jinému účelu. Po použití je řádně očistí a uloží do dezinfekčního roztoku.

5) Dezinfekční režim

Obvykle používané desinfekční prostředky:

Dezinfekční prostředky

Koncentrace

Expozice

Orthosan BF 12 2% 30 vt., do zaschnutí
Chloramin 2-3% 30 vt., do zaschnutí
Desam GK 0,5% 30 vt., do zaschnutí
Incidur 0,5% 30 vt., do zaschnutí
Savo Prim 1 % 30 vt., do zaschnutí

Obsluha sauny ukládá čisté a použité půjčované prádlo odděleně ve zvláštním prostoru.

6) Zacházení s prádlem

    Čisté prádlo je uloženo v uzavřené skříni. Prostěradla a ručníky se mění po každém zákazníkovi. Použité prádlo se ukládá do uzavřených košů. Špinavé prádlo se denně odnáší k praní. Praní a žehlení (mandlování) prádla zajištěno vlastními silami.

7) Odpady

Veškerý odpad se odstraňuje denně. Odpady se ukládají do odpadkových košů s plastovým pytlem, které se po směně vynášejí. Odpad je shromažďován před odvozem v plastových poplenicích a jednou týdně odvážen Technickými službami města Ústí nad Labem, s,r,o, (zajišťuje pronajímatel).

8) Chování v sauně

    V celém prostoru platí přísný zákaz kouření, a to včetně ochlazovny. V celém prostoru platí zákaz provozování sexu. Návštěvník je povinen dodržet provozní řád.
V průběhu vlastní lázně, od odchodu ze šatny do ukončení celé procedury včetně pobytu v odpočívárně je návštěvník nahý. Z důvodu hygieny prostředí se při sezení na lavicích sauny, odpočívárny a šatny používá k podložení těla osuška, nebo jiná vhodná textilie. Lázeň dětí se povoluje jedině za dozoru dospělé osoby. Správný postup lázně je uveden v desateru sauny. Osobám, které dosud saunu nenavštěvovaly, se doporučuje konzultace s lékařem.

Saunování - pokyny pro návštěvníky:

Příprava:
        Před vstupem do sauny si odložte veškeré oblečení, osprchujte se mýdlovou vodou a tělo osušte.

Saunování:
        Usedněte nebo si lehněte na některou z lavic, která vám nejlépe vyhovuje. Optimální teplota pro začátečníky by měla být cca 75 stupňů. Při saunování se lehce masírujte a prokrvujte tělo kartáčem. Nepolévejte kamna vodou esencemi, či podobnými přípravky. Dobu saunování zvolte podle svých pocitů. V sauně vám musí být příjemně.

Ochlazování:
        Po saunování použijte studenou sprchu, se kterou vždy začínejte od dolních končetin. Po osušení je možno vykonat několik relaxačních protahovacích pohybů. Odpočiňte si a podle osobní potřeby vstupte opět do sauny. Během odpočinku nezapomeňte doplňovat tekutiny!!!

2. a 3. fáze saunování:
    Pro správný účel kvalitního saunování se snažte saunovací proces opakovat 3x. 

Odpočinek:
    Po třetí fázi saunování si důkladně osprchujte tělo mýdlovou vodou, umyjte si vlasy šamponem a osušte se. Zahajte oddechový režim v odpočívárně na lehátku. Tělo si přikryjte prostěradlem. Odpočiňte si cca 30-60 min.

Ošetření pokožky a následná relaxace:
    Ošetřete si vysušenou pokožku krémem nebo olejem. Dopřejte si klidnou chůzi na čerstvém vzduchu a po té relaxujte.

9) Všeobecné bezpečnostní předpisy

Důležité telefony:

10) První pomoc 

    Pro potřeby první pomoci je v provozovně lékárnička vybavena dle platných předpisů. Úrazy návštěvníků, stejně jako údaje o použití a spotřebě léků, jsou zaznamenávány do deníku, který je v lékárničce. 

 

Provozní řád zpracoval

                    Jméno : Hana Jursíková 


Hlavní stránka

Zpět